TRÄDFÄLLNING

Vi är DENZAB med bred kompetens

TRÄDFÄLLNING

TRÄDFÄLLNING


Din specialist på avancerad trädfällning och sektionsfällning. Vi fäller och transporterar bort Era träd och buskar genom att skräddarsy det säkraste och kostnadseffektivaste alternativet till just Ert uppdrag.

Traditionell trädfällning

• Vi utför traditionell trädfällning om utrymme och markförhållanden tillåter detta, och vi har stor kunskap och färdighet inom precisionsfällning.

Trädfällning i sektioner

• Vid begränsat utrymme fäller vi trädet i sektioner genom att klättra upp i det och ta ner det bit för bit. Vi kan även använda lift eller kransågbil som hjälpmedel . Vi firar även ner grenar och stamsektioner på ett kontrollerat sätt om så behövs.

Riskanalys

• En noggrann riskanalys utförs och ligger till grund för vilken metod som ska användas.

Läs mer om vilka kravutbildningar vi har på DENZAB AB här >>>