KOMPETENS

Vi är DENZAB med bred kompetens

Våra medarbetare har bland annat gällande kravutbildningar inom:

• Motorsågskörkort utfärdat av Säker Skog nivå A, B, C, D och E (läs mer längst ner *¹)
• Yrkesbevis i Beskärning & Trädvård (Arborist)
• Trädklättringsutbildning
• Motorsågshantering vid trädklättring
• Livräddning i träd
• Första hjälpen
• Handhavande av arbetsplattform (liftutbildning)
• Riggning och firning
• Säkra lyft och lasthantering
• Trafikverkets utbildning Arbete på väg nivå 1,2 och 3 (läs mer längst ner *²)
• ESA – Röjning i ledningsgata – skog (ESA-RÖJ:06) från Svensk Energi
• Maskinförarbevis och Truck (TYA Yrkesbevis)
• Heta Arbeten (Brandskyddsföreningen)A=Motorsågning (vedkapning) B=Trädfällning Grund (enkel trädfällning i skogsmiljö)
C= Trädfällning Avancerad (precisionsfällning, lutande, fastfällda, skadade och stormfällda träd)
S
=Skadade träd (ingår i nivå C)
D=Linjearbete (vid elledning) E=Skylift (motorsågning från mobil arbetsplattform) V=Väghållning (ingår i nivå C)


Nivå 1=Arbete på väg
Nivå 2=Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner
Nivå 3
=Utmärkningsansvarig