MILJÖ

Vi är DENZAB med bred kompetens

Med naturen som arbetsplats är det självklart för oss att värna om miljön.
För att minimera företagets miljöpåverkan och föroreningar eftersträvar vi i vår miljöpolicy att ständigt ta vårt ansvar för vår miljö, och vi gör vårt bästa för att skapa förutsättningar till miljöförbättring. Exempelvis försöker vi använda batteridrift i den mån det går, effektivisera transporter, utföra arbetet manuellt för att minimera skador på skog och mark.

DENZAB AB är noga med att endast samarbeta med kvalificerade och miljömedvetna underleverantörer och vi själva är noga granskade och godkända av våra företagskunder.