PLANTERING

Vi är DENZAB med bred kompetens

PLANTERING

PLANTERING

Vid plantering av träd finns det mycket att ta hänsyn till, som växtplatsens karaktär, trädart, planteringstid och eftervård.

Med tiden kan träd bli väldigt stora och därför är det av yttersta vikt att redan vid planteringstillfället välja rätt träd för rätt plats.

En lyckad trädplantering är en växande investering för trivsel och miljö som kan vara omgivningen till glädje under flera generationer.

Vi på DENZAB AB kan hjälpa dig med rådgivning och utförande av planteringsarbeten.