KRANSÅGNING
KRONSTABILISERING

Vi är DENZAB med bred kompetens

KRANSÅGNING

Kransågning är den absolut säkraste och mest priseffektiva metoden att jobba med när det kommer till trädfällning.
Vi kan arbeta på behörigt avstånd vid skadade träd eller stormträd.


KRONSTABILISERING

Kronstabilisering innebär att installera ett mekaniskt system i trädkronan, med syfte att minska risken för överbelastning, när avlastningsbeskärning inte bedöms vara tillräckligt.

Installation av ett kronstabiliserade system innebär alltid en förändring av kraftfördelningen och det naturliga rörelsemönstret hos trädet. I kombination med att trädet hela tiden växer och förändras ställer detta stora på uppföljning och dokumentation.

När detta brister eller när installationer görs felaktigt kan åtgärden skapa större risk eller skada än den förbygger. Ibland saknas förutsättningar i trädets form för att installera en fungerande stabilisering.

Olika hållfasthet och dimensioner finns för olika system vilka alltid måste anpassas till den belastning som trädet och komponenterna kan komma att utsättas för så att varken trädet eller dess omgivning skadas.